VvE Beheer

Bestuurlijk beheer
 • bestuurlijke ondersteuning
 • voorbereiden, begeleiden en notuleren van vergaderingen
 • voeren van ledenadministratie
 • opstarten nieuwe VvE’s
 • activeren van slapende VvE’s
 • advisering in VvE zaken
Technisch beheer
 • ontwikkelen onderhoudsbeleid
 • opstellen en bewaken van de meerjarenonderhoudsplanning
 • technische beginopname
 • herinspectie
 • begeleiding van groot onderhoud
 • investeringsbegeleiding
 • regelen klein dagelijks onderhoud
 • uitbesteden van en controle op het schoonhouden van het gebouw
Financieel / administratief beheer
 • financiële administratie
 • opstellen jaarbegroting
 • opstellen jaarverslag
 • incasseren servicekosten
 • factuurbehandeling- en betaling
 • leveren van periodieke overzichten
 • openen en beheer van bank/spaarrekeningen
 • begeleiding kascommissie